Informasjonen du finner på denne nettsiden (melsbymelissa.com) er kun ment som informasjon og skal ikke tolkes som medisinsk råd eller veiledning. Produktene som selges er ikke ment å erstatte bruk av reseptbelagte medisiner. MELS påstår IKKE at MELS-produkter hverken behandler eller forhindrer sykdom, eller har helsemessige effekter. Forhør deg med medisinsk fagperson om du usikker, har en diagnose og/eller er under 18 år eller gravid/ammer før du bruker CBD. MELS påtar seg inget ansvar ved bruk av MELS-produkter.

[cmplz-document type=”disclaimer” region=”all”]