TWO STRAIN CBD OIL 10%

(12 customer reviews)

75.00

Fullspektret 10% CBD-olje fremstilt av to forskjellige typer industrihamp i Europa. Økologisk dyrket og med skånsom CO2-ekstrahering.

1 dråpe inneholder 5mg CBD

Out of stock

Free shipping in Europe

 • Done 100% natural and organic
 • Done GMO free
 • Done Vegan
 • Done Third party laboratory tested
 • Done Made in Europe
Pay securely with card
 • Visa Card
 • MasterCard
SKU: ts-10 Category:

 • 10g / ±200 dråper per flaske

 • 5mg CBD per dråpe

 • Fullspektret

 • Med MCT-olje

MELS TWO STRAIN 10% CBD-olje er utviklet av vårt forskningsteam og er utvunnet fra to unike typer cannabis, med hvert sitt unike spekter av plantestoffer. Dobbelt så mye kompleksitet som gir en kraftig og potent olje.

MELS CBD-olje er økologisk dyrket og utvunnet fra fullt modne planter i Europa. Oljen inneholder et bredt spekter av cannabinoider (CBD, CBDa, CBG & CBC) og andre fytonæringsstoffer som flavonoider og terpener.

Økologisk dyrket. Fri for GMO, plantevernmidler og giftige kjemikalier.
Testet av et uavhengig laboratorium (tredjepart) for renhet og styrkeforhold.
Skånsom CO2-ekstrahering for å bevare mest mulig av essensen.

Ingredienser

1000mg CBD/CBDA/CBC/CBG fullspektrede cannabinoider

Økologisk hampekstrakt 3,3g

MCT 6,7g

THC < 0,2%  (sporstoffer)

Klikk for å laste ned testresultater fra uavhengig laboratorium

Beskrivelse

MELS TWO STRAIN 10% CBD-olje er utviklet fra to forskjellige typer cannabisplanter, for å skape en potent CBD-olje. De forskjellige typene har sine unike egenskaper som sammen gir en synergistisk og flerdimensjonal effekt (Entourage Effect*).

Kunder har rapportert at CBD har fungert positivt for ledd, muskel-, rygg- og nakkesmerter, betennelse, leddgikt, angst, stress, søvnløshet, skjelving, fordøyelse, søvn, nevrologiske problemer, akne og mange flere plager. Dette er anekdoter og ikke vitenskapelig fundert.

MELS TWO STRAIN inneholder et spekter av cannabinoider (CBD (cannabidiol), CBDa (cannabidiolsyre), CBG (Cannabigerol) & CBC (Cannabichromene). Den ekstraheres ved hjelp av superkritisk CO2 (karbondioksidutvinning), blandet med MCT-olje for bedre absorpsjon, og inneholder voks, terpener, flavonoider og et spekter av cannabinoider.

OBS! Vi bruker ikke isolater.

Ekstraktet gjennomgår ingen avvoksings- eller oppvarmingsprosess. Den naturlige CO2-ekstraksjonsprosessen fjerner det meste av klorofyllet, noe som resulterer i en gyllen farge, tykk konsistens og en intens og naturlig ettersmak av hamp.

Oljen produseres fra avlinger høstet i samsvar med tradisjonell praksis for dyrking av urter på sertifiserte økologiske gårder. I kombinasjon med moderne vitenskap har vårt forskningsteam med kjemikere og bønder kunne levere en kraftig og potent olje. Plantene våre blir dyrket utendørs på gårder i Europa, og pleiet på en bærekraftig måte uten bruk av plantevernmidler, ugressmidler eller kjemisk gjødsel. Det er et prinsipp i vår grunnleggende filosofi å beskytte miljøet og ikke tilføre noe annet enn kun den naturlige kraften som ligger i selve planten.

Vi overvåker kvaliteten på produktene ved hjelp av High Performance Liquid Chromatography, HPLC-metoden og målet innholdet av cannabinoider, tungmetaller, plantevernmidler og aflatoksin.

Med fokus på kontinuerlig forbedring gjennomgår og oppgraderer vi stadig våre prosesser, praksis og plantevalg for å sikre at ingenting annet enn den fineste økologiske og bærekraftige CBD-olje forlater fabrikken vår.

Annen informasjon

Økologisk, fri for GMO, plantevernmidler og giftige kjemikalier.
Testet av et uavhengig laboratorium / tredjepart for renhet og styrke.
CO2-ekstrahert for å bevare alle egenskapene.

Naturlig konsistens med gyllen farge, og en lett ettersmak.

Kan brukes av veganere.

Oppbevaring: Under 25 grader Celsius. Unngå direkte sollys.

Bruk: Vennligst gå til siden Hvordan ta våre oljer for å se instruksjonsvideoene.

Ansvarfraskrivelse

CBD kan ikke brukes som erstatning for et variert kosthold. For å opprettholde en god helse, bør du følge et variert kosthold og lede en sunn livsstil.

Skal ikke gis til barn under 12 år, til gravide eller ammende mødre. CBD bør ikke brukes samtidig med antidepressiva [SSRI, SNRIer, MAO-hemmere], antivirale legemidler ved HIV/AIDS-infeksjon eller som en del av behandlingen etter organtransplantasjon.

12 reviews for TWO STRAIN CBD OIL 10%

 1. Katia

  Damer hvis du opplever alle de kjipe symptomene som følger med overgangsalderen, så er Mels et must! Det hjalp med angst, søvnløshet og humørsvingninger. Jeg føler meg bare mer balansert siden jeg har brukt Mels 10% regelmessig. Flott alternativ til medisiner. Jeg har fortsatt litt hetetokter, men dråpene de er magiske.

 2. Line

  Jeg hadde konstante smerter i nakken etter en whiplashulykke for 25 år siden og prøvde cbd for smertelindring. Etter bare to uker merket jeg at søvnen min hadde forbedret seg. Jeg sovnet raskt og sov hele natten. Om morgenene nå våkner jeg uten å ha vondt i nakken. Smertene er ikke helt borte men jeg har fått en mye bedre hverdag. Jeg har brukt oljen i 2 måneder.

 3. Kari-Anne

  Jeg har brukt MELS i over 1 år nå, og kan anbefale det på det sterkeste. Det hjelper meg å holde meg rolig og holder angsten borte. Jeg bruker 5 dråper om dagen og 5 om natten for å sove – fungerer som bare det!

 4. Hilde

  Jeg har tatt oljen i et halvt år og sover mye bedere nå. Jeg har også fått en mye lettere hverdag angående ledd, rygg- og muskelsmerter. Kroppen har justert seg til det normale når det gjelder det at jeg alltid var trøtt og sliten uten overskudd. Jeg kommer til å fortsette da jeg merker en forbedring hver dag.

 5. Trude Kramer

  CBD 10 %

  Veldig fornøyd med produktet , får energi og søvn blir bedre , merker også på smerter

Add a review

TWO STRAIN CBD OIL 10%

(21 customer reviews)

75.00

Full Spectrum 10% CBD oil produced from organically grown hemp in Europe, CO2 extracted. Organically grown and with gentle CO2 extraction.

1 drop contains 5mg CBD

1 in stock

Free shipping in Europe

 • Done 100% natural and organic
 • Done GMO free
 • Done Vegan
 • Done Third party laboratory tested
 • Done Made in Europe
Pay securely with card
 • Visa Card
 • MasterCard
SKU: ts-10 Category:
 • 10g / ± 200 drops per bottle
 • 5mg CBD per drop
 • Full spectrum
 • With MCT oil

MELS TWO STRAIN 10% CBD oil has been developed by our research team and is extracted from two unique types of cannabis, each with its own unique range of plant substances. Twice as much complexity that delivers a powerful and potent oil.

MELS CBD oil is organically grown and extracted from fully mature plants in Europe. The oil contains a wide range of cannabinoids (CBD, CBDa, CBG & CBC) and other phytonutrients such as flavonoids and terpenes.

Organically grown. Free of GMOs, pesticides and toxic chemicals.
Tested by an independent laboratory (third party) for purity and potency.
Gentle CO2 extraction for preserving all the properties.

Ingredients

1000mg CBD/CBDA/CBC/CBG full spectrum cannabinoids

Organic hemp extract 3.3g

MCT 6.7g

THC < 0.2% (trace elements)

Click to download third party lab results

Description

MELS TWO STRAIN 10% CBD oil is developed from two different types of cannabis plants, to create a potent CBD oil. The different types have their unique properties which together produce a synergistic and multidimensional effect (Entourage Effect*).

Our customers have reported MELS CBD oil works well for chronic pain, inflammation, arthritis, anxiety, stress, insomnia, tremors, digestion, sleep, neurological problems, acne and many more issues. These are anecdotes and not scientifically based.

MELS TWO STRAIN CBD is an organic raw hemp oil, containing CBD and CBDa, as well as CBG and CBC. Extracted using supercritical CO2 (carbon dioxide extraction) preserving all natural waxes, terpenes and flavonoids. Mixed with MCT oil for better taste and absorption. This CBD oil is truly exceptional.

NOTE! We do not use isolates.

The hemp extract does not undergo any dewaxing or heating process. The natural CO2 extraction process removes most of the chlorophyll, resulting in a golden colour, thick consistency and an intense and natural aftertaste of hemp.

The oil is produced from crops harvested in accordance with traditional practices for growing herbs on certified organic farms. In combination with modern science, our research team of chemists and farmers have been able to deliver a powerful and potent oil. Our plants are grown outdoors on farms in Europe, and cared for in a sustainable way without the use of pesticides, herbicides or chemical fertilizers. It is a principle in our basic philosophy to protect the environment and not add anything other than only the natural power that lies in the plant itself.

We monitor the quality of the products using High Performance Liquid Chromatography, the HPLC method and measure the content of cannabinoids, heavy metals, pesticides and aflatoxin.

With a focus on continuous improvement, we constantly review and upgrade our processes, practices and plant selection to ensure that nothing but the finest organic and sustainable CBD oil leaves our factory.

Other information

Organic, free of GMO, pesticides and toxic chemicals.
Tested by an independent laboratory / third party for purity and potency.
CO2 extracted, preserving all the properties.

Natural consistency with a golden colour, and a light aftertaste.

Enjoyed by vegans.

Storage: Below 25 degrees Celsius. Avoid direct sunlight.

Usage: Please go to the How to Take Our Oils page to view the instructional videos.

Disclaimer

CBD cannot be used as a substitute for a varied diet. To maintain proper health, you should follow a varied diet and lead a healthy lifestyle.

Do not use in children under 12 years of age, in pregnant women and nursing mothers. CBD should not be used simultaneously with antidepressants [SSRIs, SNRIs, MAO inhibitors], antiviral drugs in the case of HIV/AIDS infection or used as part of therapy after organ transplantation.

21 reviews for TWO STRAIN CBD OIL 10%

 1. Alex

  Best night sleep ever – Thank you!! I have tried so many remedies for sleeping and this has been by far the best one. A healthy natural for me to get a great night sleep. 

   

 2. Shirley Watson

  Ive been suffering with joint pain for years and taking all the normal medications from my Dr. I added this and was amazed at how much better I feel. Not only was the pain a lot less, but I’m sleeping better and have more energy. Good minty taste, nicely packaged and received it in only a few days. Very happy.

 3. David Jefferson

  Very good product. Works well, tastes good. Very Happy

 4. Daniel

  I have now taken CBD oil just under one month and have finally started to achieve a deep sleep throughout the night. An awesome feeling to wake up well refreshed every day. In addition, I notice that my joints are better and that all kinking sounds around the body have disappeared. I highly recommend everyone to take CBD oil.

 5. Hilde

  Promising

  After a carefull introduction the first two weeks I am now realising my mood has actually benefitted from the cbd. I am looking forward to testing the next level doses. I am heading for calmness:)

Add a review